اُپن تگ | منابع و محتوای آموزشی برای طراحان وب

Flexbox

Flexbox یک ماژول برای چیدمان صفحه است که بر اساس نحوه پخش فضا بین عناصر کار می کند حتی زمانی که اندازه عناصر متغییر است و ثابت نیست. برای دیدن تمام بخش های Flexbox به این صفحه مراجعه کنید.

ویژگی flex-direction در CSS

ویژگی flex-direction در (فلکس باکس) CSS با تعیین محور اصلی، مشخص می کند که عناصر فلکس باکس چگونه جایگیری کنند....

ویژگی flex در CSS

ویژگی کوتاه نویسی flex در (فلکس باکس) CSS مقادیر سه ویژگی flex-grow , flex-shrink و flex-basis را مشخص می کند....

ویژگی justify-content در CSS

ویژگی justify-content در (فلکس باکس) CSS مشخص میکند که عناصر فرزند در یک عنصر فلکس چگونه قرار گرفته و فاصله...

ویژگی align-self در CSS

ویژگی align-self در (فلکس باکس) CSS، مقدار ویژگی align-items را در عناصر فکلس یا گرید لغو کرده و مقدار خود...

ویژگی align-items در CSS

ویژگی align-items در (فلکس باکس) CSS نحوه ترازبندی عناصر فرزند یک عنصر فلکس را مشخص می کند.

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

ساخت حساب کاربری!

فرم زیر را برای ثبت نام تکمیل نمایید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید