اُپن تگ | منابع و محتوای آموزشی برای طراحان وب

ویژگی

ویژگی grid-template در CSS

ویژگی کوتاه نویسی grid-template در CSS (گرید) برای مشخص کردن ستون ها، ردیف ها و فضا در ساختار grid می...

ویژگی grid-row-gap در CSS

ویژگی grid-row-gap در (گرید) CSS اندازه شکاف (gap) بین ردیف ها را در ساختار grid مشخص می کند.

ویژگی grid-row-start در CSS

ویژگی grid-row-start در (گرید) CSS موقعیت آغاز آیتم مورد نظر را در ساختار grid مشخص می کند. این کار با...

ویژگی grid-row-end در CSS

ویژگی grid-row-end در (گرید) CSS موقعیت پایان آیتم مورد نظر را در ساختار grid مشخص می کند. این کار با...

ویژگی grid-row در CSS

ویژگی کوتاه نویسی grid-row در (گرید) CSS، ویژگی های grid-row-end و grid-row-start می باشد. این ویژگی اندازه و موقعیت عنصر...

ویژگی grid-gap در CSS

ویژگی کوتاه نویسی grid-gap در (گرید) CSS اندازه شکاف بین ردیف ها و ستون ها را در ساختار grid مشخص...

ویژگی grid-column-start در CSS

ویژگی grid-column-start در (گرید) CSS موقعیت آغازین آیتم مورد نظر را در ساختار grid مشخص می کند. این کار با...

ویژگی grid-column-end در CSS

ویژگی grid-column-end در (گرید) CSS موقعیت پایان آیتم مورد نظر را در ساختار grid مشخص می کند. این کار با...

ویژگی grid-column در CSS

ویژگی کوتاه نویسی grid-column در (گرید) CSS، ویژگی های grid-column-end و grid-column-start می باشد. این ویژگی اندازه و موقعیت عنصر...

ویژگی grid-auto-rows در CSS

ویژگی grid-auto-rows در CSS (گرید) اندازه ردیف های مجازی (ردیف هایی که خارج از تعداد ردیف های تعریف شده افزوده...

صفحه 1 از 13 1 2 13

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

ساخت حساب کاربری!

فرم زیر را برای ثبت نام تکمیل نمایید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید